Sociale veiligheid


Stichting International Northern Search & Earthquake Dogs (INSED) wil een stichting zijn waar iedereen zich veilig voelt om zich te kunnen ontwikkelen binnen het reddingshondenwerk. Tijdens inzetten dient er sprake te zijn van ‘team-gevoel’ en wederzijds vertrouwen.

Iedere vrijwilliger binnen stichting INSED is verplicht in het bezit te zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Een VOG is een schriftelijk bewijs waaruit blijkt dat het (justitiële) verleden van de vrijwilliger geen bezwaar vormt voor de specifieke taak of functie binnen de stichting.

Daar vrijwilligers bij het zoeken naar vermiste personen te maken (kunnen) krijgen met kwetsbare personen, vormt het hebben van een geldige VOG een vereiste om vrijwilliger te zijn bij stichting INSED.

Iedere 3 jaar, of zo nodig eerder, zal opnieuw een VOG-aanvraag ingediend worden door de vrijwilliger.

Stichting INSED hanteert een aannameprocedure en heeft gedragsregels (gedragscode) opgesteld die door alle vrijwilligers moeten worden ondersteund. Het bestuur zal alle vrijwilligers vragen deze gedragscode te ondertekenen (zoals ook staat omschreven in het aannamebeleid), waarmee verklaart wordt dat de vrijwilliger de gedragsregels kent en hierna zal handelen.