Over ons


Het leveren van goed zoekwerk naar vermiste personen* vraagt om een goede samenwerking van de geleider met hond als koppel en het volledige INSED-team.

Zoekacties worden in samenspraak met overige hulpdiensten, zoals politie voor onmiddellijke ondersteuning, opgestart en uitgevoerd. Bel voor hulp ons alarmnummer +31 (0)6 33 82 31 20. Dit alarmnummer is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar.

*Van een vermissing is voor de politie sprake als de persoon onverwacht verdwenen is en het onbekend is waar hij/zij nu is. Zijn/haar afwezigheid is afwijkend ten opzichte van het normale gedrag. En het moet in het belang van de vermiste persoon zijn dat deze wordt gevonden. (Bron: Politie.nl)


Doelstelling

Onze centrale doelstelling is het opleiden van geleider en hond tot een volwaardig inzetbaar koppel. Het INSED-team voert zoekwerk uit tijdens een inzet naar vermiste personen. Dit kunnen bijvoorbeeld verdwaalde kinderen, dementerenden ouderen of anders zieken zijn. Daarnaast de categorie slachtoffers die betrokken raken bij buitengewone gebeurtenissen, natuurgeweld, voornamelijk een aardbevingsscenario.

Het INSED-team verdiept zich in de risico’s van deze materie en bereidt zich voor om –in samenwerking met overige hulpdiensten- ondersteuning te kunnen bieden in geval van een krachtige aardbeving.


Linda - Rikke - Insed
Missie

INSED stelt zich als missie vermiste personen op adequate wijze op te sporen. INSED waarborgt de samenwerking met andere hulpdiensten* en instanties**. INSED stimuleert in samenspraak de samenwerking met collegae reddingshondengroepen en overige hulpdiensten door

 • uitwisselen van ervaringen.
 • organiseren van gezamenlijke oefen-inzetten.
 • deelname aan opleiding/cursus (geboden door ondermeer overige hulpdiensten).

Anneke en Mariette
Visie

Door kennis te nemen van de actuele stand van zaken en de voortgang binnen het reddingshondenwerk, zowel regionaal als landelijk en grensoverschrijdend, optimaliseren wij voortdurend onze werkmethode. Onze aandacht gaat evenredig daaraan uit naar de bijbehorende risicofactoren en veiligheidszorg.


Zo werken wij

Hulpdiensten*  

 • Politie
 • Brandweer
 • Ambulance
 • Military Operations
 • Reddingsteam Instituut Veiligheid & Milieu
 • Slachtofferhulp
 • Marechaussee
 • D-Notdienst & THW (Technisches Hilfswerk)

Instanties**

 • Staatsbosbeheer
 • Monumentenzorg
 • Uitvaartverzorging
 • Conflict en Crisis Beheersing
 • Natuurmonumenten
 • Gemeenten
 • Bijzondere locaties

Hollandse herder - Greet - Marjan - Insed