Aannameprocedure


 Intakegesprek & kennismaking

Nadat de geïnteresseerde zich heeft aangemeld zal een intakegesprek plaatsvinden waarna de persoon in kwestie (zonder hond) wordt uitgenodigd voor een kennismaking. Deze zal plaatsvinden tijdens een training. Hierbij kan de geïnteresseerde kennismaken met de stichting en haar vrijwilligers. Wanneer beide partijen enthousiast zijn, wordt de meeloopfase gestart.

Meeloopfase

Na het intakegesprek en de kennismaking start de ‘meeloopfase’. Tijdens de ‘meeloopfase’ neemt de geïnteresseerde deel aan 3 trainingen om zo kennis te maken met het reddingshondenwerk en het INSED-team. De eerste keer zonder hond en aansluitend 2 maal met hond. Is de potentiële vrijwilliger geïnteresseerd in een functie zonder hond, ook dan bestaat de meeloopfase uit het bijwonen van 3 trainingen.

Onderwerpen die gedurende de meeloopfase worden besproken zijn o.a.:

  • Competenties;
  • Leercurve en opleiding;
  • Mogelijke functies binnen stichting INSED;
  • Beschikbaarheid;
  • Wederzijdse verwachtingen.

Wanneer beide partijen enthousiast zijn, wordt na de ‘meeloopfase’ de fase ‘aspirant’ vrijwilliger gestart.

Aspirant

Gedurende de fase ‘aspirant’ neemt de vrijwilliger 3 maanden lang deel aan de trainingen, waarvoor een vergoeding van €50,- wordt gevraagd. Het INSED-team traint op zondagochtend van 09.00u-13.00u het zoekwerk (op wisselende locaties in bos en puin). Door de week wordt er getraind op appél en hindernissen.

Tijdens deze periode wordt inzichtelijk of het reddingshondenwerk wat voor de ‘aspirant’ en/of hond is. Er dient in deze periode een VOG aangevraagd te worden en tevens zal de gedragscode ondertekend worden door de ‘aspirant’.

Na deze periode volgt een evaluatie. Zijn beide partijen nog altijd enthousiast, dan volgt een jaar ‘voorlopig aangeslotene’.

Voorlopig aangeslotene (in spe)

De fase ‘voorlopig aangeslotene’ bestaat uit het meedraaien van een 1 jaar binnen het INSED-team, waarbij naast de wekelijkse evaluaties, iedere 3 maanden de voortgang wordt besproken aan de hand van de genoemde criteria in het ‘certificeringslogboek’. Wanneer ook het tweede meetmoment (de evaluatie ná 6 maanden) positief wordt afgesloten, wordt de ‘voorlopig aangeslotene’ gevraagd een gezondheidsformulier en geheimhoudingsformulier in te vullen en te ondertekenen. Naast het VOG zijn dit minimale vereisten om deel te mogen nemen aan het inzetwerk in de functie van ‘grensloper’ of ‘bivakwacht’.

Tijdens de fase ‘voorlopig aangeslotene’ wordt naast een actieve bijdrage binnen de stichting, een maandelijkse bijdrage van €10,- per maand gevraagd.

Aangeslotene

De laatste fase van de aannameprocedure betreft de fase ‘aangeslotene’. De fase ‘voorlopig aangeslotene’ wordt afgesloten met een zogenaamde ‘eindevaluatie’. Wanneer bovenstaande fasen positief zijn doorlopen, er sprake is van wederzijds vertrouwen en er bij combinaties van mens en hond sprake is van potentie tot inzetbaar reddingshondenkoppel, dan wordt de persoon officieel ‘aangeslotene’ van stichting INSED. De ‘aangeslotene’ ontvangt een eigen portofoon (met toebehoren) van de stichting in bruikleen. Hiervoor zal een gebruikersovereenkomst getekend worden.

INSED heeft haar eigen herkenbare kledij welke in deze fase aangeschaft kan worden door de vrijwilliger.

De opleiding tot inzetbare reddingshondenkoppel duurt minimaal 2-3 jaar. Certificering hiervan vindt plaats volgens het zogenaamde ‘certificeringslogboek’. Geen momentopname, maar een zichtbaar stabiele situatie voor langere periode, die inzichtelijk is. Nadat het predicaat ‘inzetbaar’ is behaald, zal de vrijwilliger de ‘verklaring burger reddingshondengeleider’ invullen en ondertekenen. Dit is een vereiste om als inzetbare reddingshondenkoppel deel te kunnen nemen aan een door de politie gecoördineerde inzet bij vermissingen.