Afgelopen zondag (3 december 2017) heeft het INSED-team hun kennis van kaart, kompas en GPS bijgespijkerd. Tevens is gewerkt aan het communicatie-verkeer via de portofoon.

Wij bedanken CH Brandbeveiliging BV voor het beschikbaar stellen van de theorieruimte.