Monique van Weeren van Trainingscentrum K9-SAR Mantrailing Nederland heeft ons INSED-team met veel enthousiasme informatie geboden over mantrailen, haar passie en werk.

Gedurende de eerste dag stond de leus ‘de hond volgt de menselijke geur, niet de voetstappen’ centraal in het theoriegedeelte.

Op de tweede dag werd het besprokene door de koppels in praktijk gebracht. In de koppelgerichte evaluaties werden aandachts-, verbeter- en actiepunten in kaart gebracht waarbij vraag en antwoord inzicht opleverde.

Tijdens beide dagen werden bepaalde activiteiten uitgevoerd. Hierbij werd ons de gelegenheid geboden ons in te leven in de ‘geurende wereld’ van de honden. Team INSED kijkt met plezier terug op een leerzaam weekend en bedankt Venema Communicatie Gieten voor het beschikbaar stellen van de theorieruimte.