Een nacht als alle nachten in Turkije… dan plotseling is daar de aardbeving in de duisternis van 6 februari 2023 om 04:17 uur lokale tijd.

Met een kracht van 7.8 schuiven de Anatolische plaat en de Arabische plaat langs elkaar heen. Deze transforme plaatbeweging veroorzaakt een verwoestende natuurcatastrofe en vraagt om directe hulp voor mens, dier en milieu.

De Samenwerkende Reddingshonden Organisaties (SRO) buigt zich over mogelijkheden tot hulpverlening om vermiste personen op te sporen waarbij hondenkoppels, groepsleiders, inzetleiders en tolken ingezet worden. Gaandeweg ontwikkelt zich een nauwe samenwerking en een constante beraad met de Turkse overheid en Nederlandse ambassade. Nog geen 6 dagen later start op 11 februari 2023 de uitzending van het SRO-team naar Turkije, regio Hatay. Samengesteld uit 18 honden en 28 participanten van een zestal reddingshondengroepen, deel uitmakend van de SRO.

Samen staan we sterk!

Om je in te leven in de situatie aldaar, verwijzen wij naar het inzet-verslag.
Gedurende de week van de inzet heeft INSED veel steun mogen ontvangen.
INSED dankt welgemeend alle belangstellenden voor het medeleven, de interesse en opmonterende woorden, gesproken of geschreven op kaart en/of sociale media. Tevens dank aan Bas Sijpkes, voor zijn kundige ondersteuning in de verslaggeving via de website, Venema Communicatie te Gieten en Stout Uitvaarverzorging te Stadskanaal voor het beschikbaar stellen van hun locaties ten behoeve van respectievelijk een tussentijds samenzijn alsook de ‘herenigings-bijeenkomst’ waarin de ervaring van de inzet door ons teamlid Claire op gepaste wijze plaatsvond.