Update: 06-01-2016
De politie heeft in de avonduren bekend gemaakt het stoffelijk overschot van Jesse van Wieren te hebben gevonden.

INSED betuigt oprechte gevoelens van medeleven en wenst allen die Jesse dierbaar zijn en die door deze tragedie zijn getroffen kracht toe met de verwerking van dit verlies.

Zaterdag 02-01-2016
Dutch RescueDogs krijgt een verzoek van de Recherche Noord Nederland om te helpen in de zoektocht naar de sinds 1 Januari vermiste Jesse van Wieren.

De Dutch RescueDogs is met 4 honden en 9 mensen ter plaatse. Café Willebrord in Kloosterburen (Gr), waar Jesse van Wieren het laatst gezien is, wordt ingericht als CP.

Aan het begin van de middag wordt duidelijk dat het gebied te groot is voor de DRD alleen. In overleg met John van Norden (RHWW) wordt besloten in eerste instantie beperkt op te schalen. Er wordt ondersteuning gevraagd bij de in het noorden van het land bij de SWRH (SamenWerkende ReddingsHonden Organisaties) aangesloten leden. 4 Groepen worden aan de zoekactie toegevoegd. Vanaf dat moment draait de inzet onder de paraplu van de SWRH.

Een grote vriendengroep van Jesse van Wieren met een zoekactie bezig. De gebieden worden zo ingedeeld dat elke inzet optimaal benut wordt. Koud weer, harde wind en open vlaktes maakt het zoeken voor alle betrokkenen moeilijk. In overleg met de recherche is besloten de focus te leggen op het gebied tussen Kloosterburen en Leens en het gebied Verhildersum bij Leens, dit laatste na een zichtmelding van een buschauffeur. Venema Communicatie levert, geheel belangeloos, de verbindingswagen waarmee de CP zich naar Leens kan verplaatsen. Rond 18:00 uur wordt, gezien de barre weersomstandigheden en invallende duisternis besloten de zoekactie te staken en de volgende dag verder te gaan. De zoekteams verzamelen zich in de kantine van VV Leo in Leens voor de briefing en worden rijkelijk voorzien van soep, koffie en broodjes.

Zondag 03-01-2016
Om 09:00 hebben de inzetleiders van Dutch RescueDogs overleg met de recherche en de coördinator van de vriendengroep. De inzetleiders gaan naar Leens waar de zoekhondenteams zich verzamelen in de kantine van VV Leo. Afgesproken wordt de bebouwde kom van Kloosterburen systematisch met honden af te zoeken. Ook gaan er drie verificatiehonden naar het gebied tussen Kloosterburen en Leens om een verificatie uit te voeren op de plekken waar andere honden de vorige dag tekenden (interesse toonden) maar niet verwezen.

De CP wordt opgesteld op het terrein van VV Kloosterburen omdat het zwaartepunt van de actie zich weer in Kloosterburen bevind. De hele dag zijn de teams aan het zoeken in de aan hen toegewezen gebieden. Op verzoek van de recherche wordt op specifieke plaatsen gezocht door de teams. Een dregteam van SOAD uit Urk wordt ingezet op o.a. de plaatsen waar de honden grote activiteit toonden.

Om 17:00 wordt in overleg met de recherche besloten om de zoekactie te staken. Ondanks de inzet van alle betrokkenen heeft deze grote zoekactie niet geleid tot vinden van Jesse van Wieren.

Bijdrage INSED
INSED heeft een bijdrage geleverd met 4 honden en 8 personen, eveneens als Team Inzet Coördinatie ter ondersteuning van de inzetleiding.

De DRD wil de volgende mensen en organisaties bedanken voor de zeer goede samenwerking:
Recherche Noord Nederland
Robert Benes (coördinator vrienden van Jesse)
John van Norden, RHWW
Edwin Venema, Venema Communicatie
Café Wilibrord, Kloosterburen
VV Kloosterburen
VV Leo, Leens

Deelnemende groepen van SWRH:
DRD, Dutch Rescue Dogs
INSED, International Northern Search & Earthquake Dogs
Reddingshonden NU
RHGD, Reddingshondengroep Drenthe
RWO, Reddingshonden Werkgroep Overijssel

De SWRH wenst familie en vrienden veel sterkte in deze periode van onzekerheid.