In het weekend van 4 en 5 april hebben we getraind met Jan Reuvekamp en zijn groep en kregen we les van Anke Zerbst. Anke is trainer/examinator van de reddingshonden in Duitsland en heeft al meerder inzetten meegemaakt. Deze twee dagen lag het accent op puin en gebouwen, waarin we hebben gekeken naar hoe werken hond en baas samen en wat kan er beter zoals bijvoorbeeld de aanzet, het meer zelfstandig laten werken van de honden op puin en in gebouwen en de buitdeling. Aan deze punten hebben we hard gewerkt en hebben we handige tips kunnen uitwisselen en gekregen.

Ook vinden we het belangrijk om met andere reddingshondengroepen samen te werken om zo ervaringen en tips uit te kunnen wisselen op gebied van training en hoe te werk te gaan in gebouwen en op puin . Dit weekend hebben we daar veel aandacht aan besteed en hebben we leuke contacten op gedaan. We hebben natuurlijk allemaal hetzelfde eind doel. Het was een zeer gezellig en geslaagd weekend wat zeker weer herhaald gaat worden.

Ik wil hierbij ook iedereen bedanken voor zijn inzet en organisatie!

Linda Ursem | INSED