Privacy protocol


Donateurs & sponsoren

Stichting INSED legt gegevens vast zoals naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en overige gegevens die noodzakelijk zijn.

Bewaard worden alleen die gegevens die voor de betreffende verwerking noodzakelijk zijn.

Alle aan onze stichting toevertrouwde informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

Gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

U kunt zich te allen tijde afmelden. Stuur hiervoor een mail aan secretariaat@insed.nl.

Ook adreswijzigingen en andere wijzigingen kunt u doorgeven aan ons secretariaat.

Locatiebeheer

Stichting INSED legt slechts voor het vastleggen van vergunningen en overeenkomsten de naam van de organisatie, contactpersoon, mailadres en telefoonnummer vast.

De bewaartermijn van deze informatie is slechts de geldigheid van de verleende vergunning of overeenkomst.

Mailberichten

De functionarissen die namens stichting INSED mailadressen beheren, dragen zorg voor slechts het bewaren van actuele berichten. Niet meer relevante berichten zullen regelmatig uit de mailboxen worden verwijderd. Eventuele nog relevante bijlagen worden bewaard op beveiligde database, zoals USB of SSD.

Beheer Database

Stichting INSED zorgt voor een goede en passende beveiliging, zowel technisch als fysiek, van de aan haar toevertrouwde persoonsbestanden.

Slechts actuele persoonsbestanden worden bewaard op beveiligde database en zijn slechts beschikbaar voor diegenen die vanuit de stichting hiertoe toestemming hebben.