Zondag 8 oktober 2023 begroette INSED hun collega’s van de Reddingshonden Werkgroep Overijssel (RWO), op de Drentse Recycling Maatschappij (DRM), locatie Emmen.
Onze jaarlijkse gezamenlijke training verenigde het nuttige met het aangename.
Betonpuin en metselpuin boden waardevolle gelegenheden om zoekoefeningen uit te voeren. Zo ook
de omgeving van de machinerie voor puinrecycling.
Gedurende deze dag werden leerzame resultaten behaald. Kijken en luisteren naar elkaar geeft leren
van elkaar betekenis. Samen sparren biedt volop informatie.
INSED dankt de RWO voor de geslaagde trainingsdag en de DRM voor het beschikbaar stellen van de
locatie.