Veel doden en gewonden door de aardbeving in Turkije en Syrië. Nog veel mensen liggen bedolven onder het puin, en alle hulp is nodig. Veel landen sturen reddingsteams. Ook Nederland stuurt een reddingsteam USAR.NL.

Binnen Nederland zijn veel reddinghondenorganisaties actief die ook daadwerkelijk zoeken naar vermiste personen. Dit gaat om zoekacties in bossen, stedelijk gebied en op het water maar ook in puin.

INSED zet zich in voor het zoeken naar vermiste personen in binnen en buitenland. Ook wij doen puintraining en in (deels) ingestorte gebouwen. Wij krijgen nu veel vragen of en wanneer wij afreizen naar het rampgebied.
Een inzet als dit vraagt meer dan alleen hondencombinaties. Wij kunnen niet zomaar afreizen naar een rampgebied. Hulpverlenen bij een ramp met z’n grote omvang kan alleen maar op verzoek van de lokale autoriteiten en met de juiste ondersteuning onderweg en ter plaatse. Afreizen op eigen initiatief zou betekenen dat wij alleen maar voor overlast zorgen wat zij daar nu niet kunnen gebruiken.

Mochten er naast de reddingsteams die verschillende landen inmiddels gestuurd hebben nog meer reddingshonden nodig zijn dan zullen wij alles in het werk stellen om aan het steunverzoek van de getroffen landen te voldoen.

Wij wensen alle mensen in de getroffen gebieden veel sterkte in deze verschrikkelijke situatie en hopen dat de reddingsteams goed werk kunnen doen.

Stichting International Northern Search & Earthquake Dogs (INSED)
Samenwerkende Reddingshonden Organisaties (SRO)