Vanuit onze organisatie hebben vier personen deelgenomen aan het Symposium op 02 oktober 2014. Een boeiend programma en bijzondere sprekers van Grontmij Nederland en Veiligheidsregio Groningen met als thema Aardbevingen en bijhorende risico’s. Hiermee konden wij onze kennis actualiseren, verbreden, verdiepen en hebben we nieuwe inzichten opgedaan. Waardevol voor veiligheidsbewustzijn!